Badanie III trymestru z ponowną oceną anatomii, szacunkowej masy płodu, ilości wód płodowych, przepływów w naczyniach płodu.

Badanie III trymestru wykonywane w okresie 30-32 tygodnie ciąży, gdzie dokonujemy ponowną oceną anatomii, szacunkowej masy płodu, ilości wód płodowych, przepływów w naczyniach płodu. Oglądamy szczególnie dokładnie serce płodu, gdyże pewne wady serca np. niewielkie ubytki w przegrodzie międzykomorowej czy międzyprzedsionkowej płodu mogą być niewidoczne w badaniu połówkowym.