dr Mateusz Sobalak

Mateusz Sobalak – jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie specjalizuje się w Ginekologii i Położnictwie.
Pracuje w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych nieustannie poszerzając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje zawodowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).
Jego zainteresowania oraz praca zawodowa związane są głównie z opieką nad kobietą w ciąży, diagnostyką ultrasonograficzną płodu i narządu rodnego a także codziennymi problemami ginekologicznymi kobiet wraz z poradnictwem antykoncepcyjnym.
Lekarz o indywidualnym podejściu do pacjentek, cechujący się empatią oraz cierpliwością. Zawsze w pełni skoncentrowany na potrzebach oraz profesjonalnej opiece nad pacjentką.