Lokalizacja

ul. Kłodzka 3a

55-040 Bielany Wrocławskie

dr n. med. Wojeciech Homola

wojciech.homola@femimea.pl

dr Beata Dawiec

beata.dawiec@femimea.pl

dr Michalina Odonicz-Czarnecka

michalina.odonicz-czarnecka@femimea.pl