Lokalizacja

ul. Kłodzka 3a

55-040 Bielany Wrocławskie

Telefon

Dr n med Wojciech Homola

wojciech.homola@femimea.pl

dr Beata Dawiec

beata.dawiec@femimea.pl

dr Michalina Odonicz - Czarnecka

michalina.odonicz-czarnecka@femimea.pl

dr Mateusz Sobalak

mateusz.sobalak@femimea.pl

dr Dorota Wilczyńska

dorota.wilczynska@femimea.pl