„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji:

„Uruchomienie gabinetu ginekologicznego świadczącego jedyne na terenie LGD Lider A4 usługi ginekologiczne wykorzystujące technologię ZedScan, Wideokolposkop oraz Histeroskopię”.

Opis operacji:

Celem operacji jest rozwinięcie działalności Prywatnej Praktyki Lekarskiej Wojciech Homola poprzez usługę świadczenia kompleksowych usług związanych z wykorzystaniem technologii ZedScan, Wideokolposkopu oraz Histeroskopii.

Efektem realizacji operacji będzie poszerzenie zakresu usług wraz z rozwinięciem usług aktualnie świadczonych, zwiększenie zatrudnienia i wzrost przychodów.
Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Wartość uzyskanego dofinansowania UE: 268 484,00 PLN