Beata Jabłońska

Położna

WYKSZTAŁCENIE

Doświadczenie zawodowe

Położna z tytułem licencjat położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa. położniczego, Położna środowiskowa, z doświadczeniem zawodowym na oddziałach ginekologiczno-położniczych i bloku porodowym .