Dr n. med. Anna Tarczyńska – Podraza

Ginekolog

OPINIE

Pacjentki o mnie

WYKSZTAŁCENIE

Doświadczenie zawodowe

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2022 roku, z pomocą promotora dr hab. n. med. Tomasza Fuchsa, obroniła tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu z tytułem rozprawy „Wpływ wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (IUGR) lub nadciśnienia na pourodzeniowy stan noworodka.”
W 2021 roku zdobyła certyfikat kompetencji PTKiPSM Certyfikowanego Kolposkopisty i uzupełniła swoje kompetencje w 2022 roku o Certyfikat Kolposkopisty Zabiegowego.
Posiada certyfikat do badań prenatalnych FMF oraz Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych.
Współautorka prac naukowych:
SARS-CoV-2 infection and pregnancy: maternal and neonatal outcomes and placental pathology correlations

Dr  Tarczynska poza wizytami ginekologicznymi, antykoncepcją i  prowadzeniem ciąży:
  • wykonuje badania prenatalne I, II i III trymestr
  • wykonuje kolposkopię i  zabiegi LEEP
  • przeprowadza usg piersi i pakiet profilaktyki corocznej
  • zakłada wkładki antykoncepcyjne implanty
  • wykonuje histeroskopie
  • przeprowadza badanie drożności jajowodów metodą HyFoSy.
Dr Tarczynska pracuje w Zakładzie Perinatologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Dyplomy i certyfikaty