Zmiany w działaniu centrum FemiMea na czas obowiązującego stanu epidemiologicznego

Opis artykułu

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

Z uwagi na stan epidemii w naszym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz nasze, przedstawiamy poniżej zasady wizyt obowiązujące w tym trudnym czasie:

➡️ ograniczamy do minimum wizyty ginekologiczne: profilaktyka ginekologiczna, diagnostyka niepłodności, problemy, które mogą zostać odłożone na kilka tygodni. Przychodzimy na wizytę tylko w sytuacjach nagłych oraz wymagających bezwzględnego osobistego kontaktu z lekarzem

➡️ wizyty kobiet w ciąży: przychodzimy bez osób towarzyszących oraz dzieci, w recepcji może znajdować się jedna oczekująca pacjentka, pozostałe pacjentki prosimy o oczekiwanie w samochodzie na parkingu

➡️ prosimy o zdezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do Centrum

➡️ zachęcamy do korzystania z telekonsultacji online, które będą już możliwe do umówienia od 24.03.2020 ROKU poprzez naszą stronę internetową www.femimea.pl, zakładka UMÓW SIĘ.

W pilnych sprawach tak jak zawsze jesteśmy dostępni kanałem: mail/sms/telefon (z uwagi na obciążenie pracą prosimy kontaktować się w takiej kolejności).

PACJENTKI, KTÓRE:
➡️ miały kontakt z osobą zarażoną bądź podejrzaną o zakażenie COVID19 LUB
➡️zgłaszają objawy:
???? duszność lub
???? kaszel lub
???? bóle mięśniowe lub
???? temp ciała 38 st lub wyższa w ostatnich dniach lub
???? uczucie znacznego osłabienia

PROSIMY O NIE PRZYCHODZENIE DO CENTRUM I KONTAKT TELEFONICZNY Z SANEPIDEM BĄDŹ INFORMACJĄ NFZ I POSTĘPOWANIE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI

???? UZASADNIENIE:

19 marca 2020 roku zostały zmienione zalecenia prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii odnośnie organizacji pracy oddziałów położniczo-ginekologicznych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenia te zaakceptowane także przez prof. M. Zimmera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

„Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zawieszeniu podlegają odwiedziny w oddziałach położniczo-ginekologicznych, w tym obecność osób towarzyszących przy porodach. Należy umożliwić pacjentkom możliwość kontaktu z najbliższymi przy pomocy ich własnych urządzeń elektronicznych” – czytamy w najnowszych zaleceniach.

Konsultanci podkreślają, że należy odwołać wszystkie planowe zabiegi ginekologiczne z wyjątkiem stanów nagłych. W sytuacji wątpliwej przed zabiegiem należy skonsultować się telefonicznie lub bezpośrednio z lekarzem specjalistą położnictwa i ginekologii. Wizyty ambulatoryjne — poza przypadkami nagłymi i sytuacjami wymagającymi bezpośredniego kontaktu z lekarzem powinny być odwołane. W pozostałych przypadkach należy umożliwić przeprowadzenie porady zdalnej (teleporady, telekonsultacje) mającej na celu ustalenie dalszego postępowania (e-recepty, e-zlecenia badań, zwolnienia lekarskie, termin kolejnej wizyty).

Procedury z zakresu diagnostyki prenatalnej powinny być prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz użyciem środków ochrony indywidualnej.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi wszystkie pacjentki, zgłaszające się do poradni/ambulatorium powinny wcześniej umówić godzinę wizyty telefonicznie lub mailowo, a następnie zgłosić się na nią nie wcześniej niż na 15 minut przed planowanym jej rozpoczęciem.

Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Wszystkie kobiety ciężarne, niezależnie od ich aktualnego statusu epidemiologicznego, muszą bezwzględnie przestrzegać zasad higieny indywidualnej, dążyć do zaniechania bezpośrednich kontaktów towarzyskich oraz unikać przebywania w miejscach zbiorowisk ludzkich.

Prof. Ewa Helwich, konsultant krajowa ds. neonatologii wydała rekomendacje dotyczące karmienia piersią przez matkę zakażoną koronawirusem oraz diagnozowaną w kierunku COVID-19. Zgodnie z nimi:

1. Wyniki badań dotyczące braku przedostania się koronawirusa do pokarmu matek są oparte na niewielu przypadkach, dlatego powinny być traktowane z dużą ostrożnością.

2. W przypadku kobiet zakażonych koronawirusem lub w okresie diagnozowania w kierunku COVID zalecana jest izolacja dziecka od matki. Należy umożliwić matce odciągane mleka, by utrzymać laktację.

3. Po potwierdzeniu ustania ryzyka transmisja zakażenia z matki na dziecko (dwukrotny ujemny test u matki zakażonej i pojedynczy test ujemny u podejrzanej) możliwe jest karmienie naturalne.

Umów się online
Umów się online
Umów się online
Umów się online
Umów się online