Po ukończeniu 39 tygodnia ciąży zaleca się wykonanie badania KTG, które polega na tym, że ciężarna leżąca w dedykowanym, klimatyzowanym pokoju KTG, w miłej atmosferze, przy dźwiękach relaksującej muzyki, ma podłączone do brzucha, przy pomocy elastycznych pasów, dwie głowice: jedna, która rejestruje ewentualne skurcze macicy, a druga na zasadzie USG rejestruje czynność serca płodu (mierzona jest liczba uderzeń na minutę).

Na czym polega badanie ktg?

Badanie ktg wykonuje wykwalifikowana położna, która cały czas ma podgląd zapisu na monitorze, po ok. 20-30 minutach zapis KTG jest oceniany przez lekarza położnika ginekologa.

Jak wygląda badanie ktg?

Badanie kardiotokograficzne (ktg) to jedno z podstawowych badań we współczesnym położnictwie, które pozwala ocenić dobrostan płodu pod koniec ciąży i w czasie porodu.

Podstawowe badanie ktg polega n monitorowaniu serca płodu (rejestrowane jest tętno płodu) i analizowana jest czynność skurczową mięśnia macicy. Ktg wykonuje się około przewidywanego terminu porodu, pod warunkiem, że obecna ciąża przebiega bez komplikacji. W przypadku, gdy minął termin porodu, badanie ktg trzeba powtarzać średnio co 2-3 dni aż do porodu.

Badanie ktg ma na celu monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy.

Podczas badania ktg kobieta ciężarna leży na wznak lub na lewym boku, aby nie uciskać żyły głównej (często dzieje się tak leżąc na prawym boku). Prawidłowe tętno płodu powinno wynosić 110 – 150 uderzeń na minutę. Bradykardia występuje, jeśli czynność serca dziecka jest niższa niż 110 uderzeń na minutę. Jej przyczyną może być np niewydolność łożyska lub sen płodu.

Jakie są najczęstsze wskazania do wcześniejszego wykonania badania ktg?

  • Nadciśnienie tętnicze u matki
  • Cukrzyca ciężarnych
  • Podejrzenie hipotrofii u płodu

W niektórych przypadkach kobieta jest podłączona do ktg przez cały czas w trakcie porodu. Zapis ktg pozwala lekarzowi ocenić jaki jest wpływ skurczów macicy na wydolność łożyska i jaka jest reakcja serca dziecka.

Dlaczego monitorowanie akcji serca płodu jest takie ważne?

Otóż podczas wykonania ktg lekarz może szybko zareagować w sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie i życie dziecka, np niedotlenienie płodu czyli tzw. zagrażająca wewnątrzmaciczna zamartwica u płodu.

Przyjdź na badanie ktg do Centrum FemiMea!

Ktg możesz wykonać w Centrum Ginekologii i Położnictwa FemiMea we Wrocławiu. Badanie ktg w FemiMea wykonują doświadczone położne, które na codzień dbają o bezpieczeństwo i komfort pacjentek w Klinice Ginekologii i Położnictwa USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej.